Zaproszenie do udziału w procesie ofertowania.

Zaproszenie do udziału w procesie ofertowania.

Zapraszamy do udziału w procesie ofertowania,

którego celem jest wyłonienie dostawcy.

Przedmiotu zamówienie opisane w załącznik.

Prosimy o przesłanie informacji zwrotnej potwierdzającej Państwa
gotowość i wstępną możliwość dostarczenia Przedmiotu Zamównia oraz chęć
wzięcia udziału w dalszym procesie negocjacji i precyzowania wymagań.

Termin składania oświadczenia woli do: 08.03.2023
Termin dokonania dostawy: 30.04.2023
Termin instalacji podzespołów i uruchomienia systemu: 31.05.2023

Pełna treść zapytania w załączniku

Dodaj komentarz